👾Hướng dẫn phát wiffi từ app v2ray

Điều kiện tiên quyết để phát wiffi từ app v2ray bạn cần cài đặt thêm 1 app tên là "every proxy"

Ở trên thiết bị android

sau cài đặt xong app, các bạn mở app v2ray lên, chọn setting và tìm đến dòng cho phép chia sẻ kết nối mạng

và sửa dòng proxy và port socks5 theo ý muốn

Tiếp theo các bạn mở app every proxy và vào đưa ip về mặc định là 0.0.0.0 và chỉnh sửa port giống bên v2ray ( ở bước 2 )

Sau đó ra màn hình chính app và bật http proxy lên bạn

sau khi bạn bật lên lại vào setting proxy 1 lần nữa và chọn ip 26.26.26.1

sau khi thiết lập xong thì bạn vào phát wiffi trên thiết bị android

  • ở phía máy nhận bạn bắt wiffi xong, bạn vào phần thiết lập wiffi, chọn mục proxy, và chọn thủ công

  • bạn nhập vào ip là 26.26.26.1 như setting trong app every proxy và port cũng như khi bạn setting ở app v2ray và every và lưu lại vậy là đã sử dụng thành công Cảm ơn các bạn đã theo dõi docs

Last updated