📪Liên hệ hỗ trợ

Step 1 - Tham gia vào các group cùng chúng mình

Dưới đây là các group hỗ trợ bạn nhanh nhất được chúng mình tạo ra

  • Zalo : link tham gia group chúng mình tại đây

  • discord : link tham gia server discord của chúng mình tại đây

  • facebook : link tham gia group chúng mình tại đây

Step 2 - Tạo yêu cầu hỗ trợ

Hãy tiến hành tạo một yêu cầu hỗ trợ và đăng lên cộng đồng cậu nhé, mọi người sẽ giúp đỡ các cậu

Thank For Watching !

Last updated