Comment on page
🥳

Hướng dẫn sử dụng clash for windows

Bước 1 : Tải Clash for windows

Bước 2 : Cài đặt và cấu hình

Lên Website đăng nhập vào tài khoản đã mua gói 4g : 4gspeed.me
Sau đó chọn `Nhấp chuột để đồng bộ máy chủ` > Nhập vào Clash

Bước 3 :Chọn Profiles > subscribe ( 4gspeed )

Bước 4 : Chọn Proxies > Rules > chọn server
Bước 5 : Quay lại General > Bật Mixin và Bật System Proxy ( từ lần sau sử dụng chỉ cần bật cái này, không dùng thì tắt là được nhé)