😂Hướng dẫn sử dụng app v2ray

Bước 1 hãy truy cập cửa hàng CHPLAY và tải về app v2ray link tải nhanh. nhấp vào đây <--

Bước 2 truy cập vào website <-- (nhấp vào đây) và tiến hành chọn gói

nhấn vào nhấp chuột để đồng bộ và chọn sao chép liên kết sau đó hãy nhấp vào chọn sni và dán link bạn vừa coppy vào link đăng ký, tiếp theo chọn sni bạn muốn Sau khi chọn SNI và đăng ký gói xong bạn ấn SET SNI sau đó ấn vào trang chủ

  • chọn nhấp chuột để đồng bộ và chọn nhập vào v2ray

  • ấn vào nút ... dọc ở góc phải màn hình chọn cập nhật gói đăng ký

  • chọn tới server bạn muốn và bật chữ v ở góc màn hình và tận hưởng thôi nào chúc bạn thành công

Last updated