🥳

Quy tắc cộng đồng tại community

Quy tắc cộng đồng client tại platform 4gspeed
Khách hàng sử dụng dịch vụ tại 4gspeed " không được vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sau đây "
  • Nghiêm cấm bàn luận về nội dung chính trị
  • Nghiêm cấm bàn về nội dung 18+ ví dụ sex - hentai....
  • Nghiêm cấm gạ gẫm lôi kéo khách hàng tại 4gspeed
  • sử dụng mạng 4gpseed với mục đích phá hoại sản phẩm
  • quảng cáo - spam, vượt quá 3 lần sẽ bị đưa vào danh mục cấm vĩnh viễn tại 4gspeed
  • dụ dỗ - lôi kéo trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên tại 4gspeed
  • giới thiệu các sản phẩm - vi phạm quá sâu về pháp luật như game bài - sex.....
Chi tiết vui lòng liên hệ admin tại mục liên hệ hỗ trợ