Comment on page
👀

Hướng dẫn sử dụng trên windows

Hướng dẫn tổng quan sử dụng app V2ray Windows
  • Sử dụng client trên windows
  • Bước 1 tải app clash for windows bằng cách click vào đây <-- click để tải về
  • Sau khi tải về hãy giải nén nó ra
Tiếp đến hãy run file exe ở dưới
sau đó hãy truy cập vào website 4gspeed, chọn nhấp chuột đồng bộ vào ấn sao chép liên kết
Tiếp theo hãy click vào icon ? để đổi ngôn ngữ sang tiếng anh
Tiếp theo đó bạn click vào server chọn import bulk URL form clip board
Tiếp theo bạn hãy click vào subscriptions
và chọn update
Tiếp theo đó click chuột trái vào icon v2ray ở dưới góc màn hình chọn http proxy và chọn dòng set system proxy là có thể sử dụng rồi bạn nhé
Sau đó hãy phát wiffi từ điện thoại lên và sử dụng thôi bạn nhé